Wat zijn zoonosen?

Zoonosen zijn een nieuw gevaar voor de mensheid, als het vogelgriepvirus muteert met een griepvirus zouden er miljoenen doden kunnen vallen. Kunnen we nog wel veilig buiten lopen?

Een witte jas heeft altijd gelijk
Ze maken indruk, die witte jassen van al die wetenschappers en natuurlijk twijfelt niemand aan de waarschuwingen ook al begrijp je er helemaal niets van wat er nu gezegd is.
En misschien is dat gevaar wel groter dan de ziektes waarvoor gewaarschuwd wordt, want na weer zo'n TV uitzending kan je niet echt gerust gaan slapen. Wat zeggen ze nu eigenlijk?
De term zoonosen is de wetenschappelijke benaming voor alle ziektes die van dieren naar de mens overdraagbaar zijn.
Dat dieren ook ziek kunnen worden, dat weten we allemaal wel. Iedereen met een huisdier is wel eens bij een dierenarts geweest. Maar dat je, net zoals bij zieke mensen, ook met zieke dieren voorzichtig moet zijn wordt wel eens vergeten.
Ook door de dierenarts, voor wie sommige zoonosen zijn uitgegroeid tot beroepsziektes.

Dus alleen een ziek dier is gevaarlijk?
Een ziek dier moet je natuurlijk voorzichtig behandelen, maar soms is een dier helemaal niet ziek, maar kan deze wel de ziektekiem onder de leden hebben. We spreken dan over een drager van een ziekte. Het dier lijkt gezond maar kan wel de mens besmetten, eigenlijk net zoals bij mensen het geval is.
Ook is er wel eens sprake van tussen-gastheren. Een mooi voorbeeld is de bekende pest. Vroeger werd gedacht dat deze voorgebracht werd door de rat, maar het is niet de rat, maar de vlo op de rat die deze ziekte overbrengt.
Wat wel duidelijk begint te worden is dat deze ziektes wel een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid gaan vormen en niet langer meer beschouwd kunnen worden als pure beroepsziektes waar alleen landbouwers, dierenartsen e.d. aan bloot stonden.
Met name in die gevallen dat de ziekte niet alleen overdraagbaar is van dier op mens, maar ook van mens tot mens is er sprake van grote bedreigingen, en dat is waar de wetenschappers nu voor waarschuwen. Vogelgriep is een ware killer onder de vogels, stel je voor dat dit virus nu ineens ook mensen ziek kan maken en de mensen elkander, net zoals de vogels kunnen besmetten? De nachtmerrie voor de wetenschapper.