Index

Aardappels

Algemeen:
Pootaardappels altijd op een koele plaats bewaren. Om aardappels voor te kiemen deze 4 weken voor poten bij kamertemperatuur brengen. Er ontstaan dan korte stevige spruiten.
Let erop dat wettelijk gezien de aardappels maar 1x per 5 jaar op hetzelfde stuk grond mogen staan.
De vroege aardappels kunnan al vanaf half april in de grond.Let er op dat bij vorst aan de grond er geen schade ontstaat aan de aardappelplant
De late aardappels kunnen medio mei in de grond.
Aardappels nemen veel ruimte in ( planten op 40 x 40 xm), circa 6-8 cm diep. Per pootaardappel moet je rekenen op 500 gr tot 1 kg opbrengst. Bij de leverancier moet je vaak de pootaardappels kopen in verpakkingen van 2,5 kg (goed voor circa 20-25 mē.
Het bed met aardappels goed onkruidvrij houden, dus schoffelen. Ook wordt met schoffelen extra warmte in de grond gebracht.
Aardappels zijn ideaal als je met tuinieren begint, en in het begin nogal veel last hebt van onkruid.
In de beginfase kan er goed tussen de aardappels door geschoffeld worden, als de aardappels groot zijn vormen ze een goede afdekking tegen onkruid en als de aardappels gerooid worden kan het aanwezige onkruid makkelijk met wortel en al verwijderd worden.
De vroeg aardappels moeten eind Juni - Juli worden geoogst.
De late aardappels pas in september/oktober.
Wees voorzichtig met het eten van de nieuwe oogst. Veel mensen raken aan de diaree na het eten van nieuwe aardappels. Dit kan voorkomen worden door bij het koken de aardappels eerst aan de kook te brengen, het water vervolgens af te gieten en met nieuw water de aardappels weer koken.

Links

Aardappelteelt: de site van Dutch-patatoes waarin veel informatie over de aardappel.
Beheersing Phytophthora: Een wetenschappelijk artikel waarin de bestrijding van Phytophthora wordt bestreden door vroeger poten van aardappels
De aardappelpagina: de site waar je alles over aardappels kunt vinden, van teelt tot recepten.
Aardappels in de moestuin: Mooie site waarin diep wordt ingegaan op de ziektes die de aardappels kunnen teisteren.Aardbeien

Algemeen:
Aardbeien eens per drie jaar altijd vervangen. De meeste tuinders stekken in het najaar de zelfgroeiende stekken op een nieuwe plek. Veel tuinders maken gebruik van 3 bedden, waarbij de 2e en 3e jaars bedden de grootste opbrengsten geven.
In mei zullen de meeste aardbeien in bloei staan. Houd dan de verdere ontwikkeling goed in de gaten.
Op het moment dat er vruchten verschijnen is het tijd op de netten over de aardbeien te brengen. Wie dat niet doet zal zijn oogst moeten delen met vogels.
Juni/july is meestal de tijd om de aardbeien te oogsten.

LinksAndijvie:

Algemeen:
De rassen Nummer Vijf en Grobo (vroege andijvie soorten) kunnen onder het glas gezaaid worden en onder het glas verder opgekweekt.
Voor wie geen broeikast of bak heeft begint het kweken van andijvie pas in Mei. De rassen Nummer Vijf, Grobo en Fijne Krul Elsa kunnen worden opgekweekt en daarna uitplanten (30 x 30 cm).
De late andijvie (winterandijvie) wordt pas vanaf eind juni gezaaid.
Geen zin in het opkweken van andijvie planten of uberhaupt welke plant dan ook, veel tuincentra verkopen al voorge- kweekte planten (10-30 cent per stuk). Een iets duurder alternatief, maar wel makkelijk.

Links

KolenAlgemeen:
Koolsoorten zijn er genoeg. Nadeel bij het kweken van koolplanten is het optreden van knolvoet.
Door vroeg of laat in het jaar de kolen te kweken, kan knolvoet vaak voorkomen worden.
Kolen zijn vaak een dankbare groente om te kweken. Je hebt koolsoorten die bijzonder snel groeien en snel te oogsten zijn, zoals koolrabi, terwijl andere koolsoorten juist een zeer lange kweektijd vergen, zoals bijvoorbeeld spruitkool.

Bloemkool: Bloemkool kan het hele jaar door gezaaid worden. Afhankelijk van de zaaitijd maakt met onderscheid tussen
Vroege zomerteelt: zaaien begin februari-half maart. Uitplanten eind maart-april, afstand 70 x 50 cm.
Oogsten begin juni-juli. Bijvoorbeeld : Mechelse 2
Zomerteelt: zaaien begin februari-half maart. Uitplanten eind maart-april, afstand 70 x 50 cm. Oogsten begin juni-juli.
bijvoorbeeld : Alpha 6


Vroege herfstteelt: zaaien half mei-half juni. Uitplanten juni-juli, afstand 70 x 60 cm. Oogsten eind augustus - september.
Late hersftteelt: zaaien half juni-begin juli. Uitplanten juli-eind augustus, afstand 70 x 70 cm. Oogsten oktober-november.
Bijvoorbeeld: herfstreuzen.
Winterteelt: zaaien half juni. Uitplanten begin augustus, afstand 75 x 60 cm. Oogsten april-mei.
Bijvoorbeeld de walcheren winter.
Let bij de aanschaf van de zaden dus goed op voor welke teelt de bloemkool geschikt is.

Rode, witte kool, spitskool
Zaaiadvies: De kolen kunnen vanaf februari tot mei onder glas worden opgekweekt. In April/mei de kolen in de vollegrond planten op een afstand van 60x70 cm waarna ze in september tot november geoogst kunnen worden.

Laatste update : 18-05-01

Links