Fuchsia's
Fuchsia: Stekken.


Wie kent er niet het liedje "een stekkie van mijn fuchsia".
De Fuchsia is een plant die zich zeer makkelijk laat stekken. Stekken die in maart-april zijn genomen kunnen zelfs het zelfde jaar nog bloeien, stekken die later genomen worden, bloeien pas het jaar daarop.
Neem van de topscheuten een stek van ongeveer 6-10cm. Snij de scheut met een scherp mis precieus onder een bladpaar door.
Haal de daarboven zittende blaadjes tot op 2 tot 4 bladknopen weg en steek de stek in een luchtige stekgrond, vooral geen mest gebruiken.
Goede stekgrond kan gekocht worden, maar ook zelfgemaakt, zoals turfmolm met 1/3 deel scherp zand.
  
Zorg ervoor dat de stekken wel in het licht staan (maar niet in het directe zonlicht) en voldoende vochtig blijven.
Na een week of drie hebben de stekken wortels en kan iedere stek in een aparte stekpot (circa 7 1 8 cm doorsnede) met een voedzame grond worden geplaatst.
De wortels zijn dan ongeveer 1 cm lang.


Najaarsstekken op een koele plek, maar wel in het volle licht laten overwinteren en in het voorjaar verpotten in een pot van maximaal 11 cm.
De stekken regelmatig controleren op uitdrogen en afgevallen blaadjes


Bronnen:
www.volkstuinen.be