meer over asperges


[Asperges kweken]      [Asperges oogsten]      [Weetjes over asperges]      [Links en bronnen]

De plant:
De wetenschappelijke naam van asperge is: "Asparagus officinalis L." De asperge behoort tot de familie van de lelieachtigen, evenals de lelie, narcis, knoflook en prei. Het is een meerjarig gewas, dat doorgaans tien jaar op hetzelfde perceel blijft staan.
Asperges worden door middel van zaad vermeerderd. Voor de aanleg van 1 ha is ongeveer 0,75 kg zaad nodig. Rond half maart worden de zaden met precisie uitgezaaid. Het jaar daarop worden de planten rond 1 april gerooid.
De eenjarige planten worden op hun definitieve standplaats geplant in geulen op een diepte van ongeveer 25 cm en een rijafstand van 160 cm. Per hectare zijn ongeveer 20.000 planten nodig.
Het eerste jaar wordt er niet geoogst, de jonge plant moet zich kunnen ontwikkelen.
De bovengrondse plant, met houtige stengels en zijtakken, sterft af in de herfst, maar de ondergrondse delen overwinteren, en vormen in de lente nieuwe stengels.
In het tweede jaar wordt slechts 1 week geoogst.
In het derde jaar wordt tot 1 juni geoogst.In het vierde tot en met het tiende jaar wordt volledig geoogst (tot St. Jan op 24 juni). In het tiende jaar worden de planten vernietigd en eventueel gerooid.

Asperges steken.
De asperges groeien in/op een heuveltje van circa 30cm hoog. We noemen dat het aspergebed. Het asperge-bed heeft een losse structuur waardoor de stengels mooi recht naar boven kunnen groeien.
Aspergevelden worden vaak overdekt met plastic. Dit heeft het tweeledige doel om de grond te verwarmen, zodat de plant sneller groeit en meer opbrengst levert, en om te voorkomen dat de koppen gaan verkleuren.
De groeisnelheid van de asperge is afhankelijk van de temperatuur. Bij een temperatuur van 25 graden kan de asperge wel 10cm per dag groeien.
De asperge-bedden worden dagelijks gecontroleerd, dat gebeurd meestal vroeg in de ochtend. Als er een barst in de aarde is, moet er gestoken worden.
Dit steken is een hele kunst.Met 2 vingers maakt de steker een sleuf van 15cm en met een speciaal mes wordt de asperge dan zo laag mogelijk afgestoten.

Het oogsten kan tot 24 juni. Daarna wordt de asperge met rust gelaten en groeit er alleen het groene lof, welk zorgt voor de aanmaak van voedingsstoffen. In de winterperiode sterft het groene loof af.
Naast de witte asperges zijn er ook groene asperges. Deze groeien bovengronds. De groene asperges bevatten meer vitamine C en zijn wat sterker van smaak.


Asperges de kwaliteiten;
Asperges worden in klasses verdeeld naargelang de dikte en de schoonheid. Qua dikte wordt het AA-formaat (20-28 mm) als optimaal beschouwd, maar ook de A (16-20 mm), B (12-16 mm) en AAA (>28 mm) formaten worden, indien de asperge verder mooi is, tot de hoogste kwaliteitsklasse gerekend.
Om als superieur van kwaliteit te gelden, moet een asperge recht zijn, voldoende lengte hebben, geen verkleuring hebben aan de kop, geen open kop hebben, niet hol zijn, geen beschadigingen bevatten, geen roest (bruine plekjes) bevatten en een mooi regelmatig uiterlijk hebben.
Nederlandse witte asperges dragen sinds 2006 een kwaliteitslabel. Dit blauwe label, met Nederlandse vlag, garandeert dat de asperges van Nederlandse bodem komen en wordt -tot nu toe- alleen voor de hogere (AA-)sorteringen gebruikt.
Asperges zijn erg duur, vanwege de hoge arbeids intensiviteit die nodig is om de asperge uiteindelijk in de winkel te krijgen.
Het heet dan ook niet voor niets... het witte goud.Asperges als medicijn
Asperges bevatten de stof aspargine. Deze stof helpen bij leverstoornissen, onvoldoende nierfunctie, jicht, chronische reuma, vermoeidheid, hartkloppingen en een lage bloeddruk. Daarnaast werkt asperge bloedzuiverend en urine-uitdrijvend.
Wie overigens asperges eet kent ook het speciale luchtje bij het urineren. Dit luchtje komt door de zwavel in de plant die door de lever wordt omgezet in methylmercaptaan.

Asperges: een stukje geschiedenis.
De geschiedenis van de asperge begint al in het oude egypte waar deze bij speciale offers werd gebruikt. Ook in het oude India wordt de asperge genoemd als erotische stimulans.
De erotische stimulans wordt ook genoemd door de Romeinen en Arabieren.
Pas in 1469 wordt de asperge genoemd in een Franse acte. De eerste vermelding in Engeland dateert uit 1538 en pas vijf jaar later komen we de asperge tegen in Duitsland.
In Amerika wordt de asperge pas in 1850 genoemd, waarbij de asperges pas worden geoogst als ze onder invloed van zonlicht groen zijn gekleurd.
In Nederland is de asperge sinds de Middeleeuwen bekend. In de achttiende eeuw waren in Groningen en omstreken de meeste aspergebedden te vinden. Daar werden de asperges door de welgestelden gekweekt. In de negentiende eeuw werd de teelt grootschaliger. De teelt begon in het westen, maar verschoof door de uitstekende zandgronden al snel naar Brabant.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Zuidoost-Nederland hét aspergecentrum van Nederland. Dit door de aanwezigheid van rulle zandgronden en grote gezinnen, de beschikbaarheid van arbeidskrachten, de aanwezigheid van een grote veiling en het Duitse Ruhrgebied als grote afnemer. Momenteel is Zuid-oost-Nederland nog steeds het grootste aspergegebied.Daarnaast zijn verspreid over Nederland diverse kleinere aspergegebieden te vinden.

Het aspergemueum
Wie meer wilt weten over de asperges kan het
aspergemuseum de locht bezoeken.
Hieronder een kleine impressie.

  Asperges: bronnen en links
Wiki over asperges
De asperge pagina
Asperges startkabel
Foodfinfo over asperges
Ziektes bij asperges